Nước bị mất trong quá trình nạp bổ sung và quá trình sử dụng ắc quy. Vì vậy:

- Nếu ắc quy đang được sử dụng trên ô tô thì cần kiểm tra mực nước điện dịch định kỳ và châm nước tới mực UPPER theo qui định. Không nên để mực điện dịch xuống quá thấp dưới mực LOWER.

- Nếu ắc quy được tháo ra từ ô tô hay ắc quy dân dụng cần nạp bổ sung thì nên châm thêm nước vào ắc quy sau khi nạp xong. Tuy nhiên, nếu mực điện dịch quá thấp hoặc các tấm cực nhô ra ngoài không khí thì phải thêm nước cho ngập các tấm cực trước khi nạp.

Với ắc quy Miễn bảo dưỡng (CMF, VRLA) thì không cần phải châm thêm nước.

Chú ý: chỉ dùng nước cất để châm, không dùng axit loãng.

Thời gian nạp ắc quy phụ thuộc vào:

- Trạng thái nạp (lượng điện) còn lại trong ắc quy

- Phương pháp nạp.

- Nhiệt độ

Nạp bổ sung như thế nào thì hãy xem câu "Ắc quy được nạp như thế nào được gọi là no?"

Ắc quy chưa châm axit, còn nguyên băng nhôm kín, nếu để nơi thoáng mát thì có thể tồn trữ từ 12 đến18 tháng, khi châm axit vào vẫn sử dụng tốt.

Với ắc quy đã châm axit thì vẫn có thể lưu trữ khi không sử dụng, nhưng định kỳ (khoảng 1 tháng 1 lần) phải  kiểm tra điện thế của ắc quy và tiến hành nạp bổ sung khi:

 

- Điện thế  < 12.3 volt đối với ắc quy truyền thống sử dụng điện dịch d= 1.25.

- Điện thế  < 12.5 volt đối với ắc quy sử dụng điện dịch d= 1.28 (thường là bình CMF).

- Điện thế  < 12.6 volt đối với ắc quy kín VRLA.

 

 Đừng bao giờ để ắc quy ở trạng thái hết điện vì sẽ khó nạp phục hồi lại do tấm cực bị sulphat hóa. Tuy nhiên nhà sản xuất khuyến cáo không nên lưu trữ ắc quy đã châm axit quá 6 tháng, vì dù có thực hiện bảo dưỡng tốt thì chất lượng ắc quy cũng suy giảm.