Tổng quan PINACO

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2004 (Mã chứng khoán: PAC). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy., xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia”.

PINACO & Chất lượng

Chứng nhận chất lượng ISO 14001 tại 02 Xí nghiệp

Hai đơn vị trực thuộc PINACO là Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa I và Xí Nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 được đặt tại Khu Công nghiệp Vinatex Tân Tạo, Tỉnh Đồng Nai đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BVC (Bureau Veriras Vietnam) đánh giá và chứng nhận đạt sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào tháng 07.2012.

 

Chứng chỉ ISO 14001:2015 là chứng nhận doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp đó kiểm soát sản xuất và các hoạt động khác trong điều kiện làm ảnh hưởng đến môi trường là thấp nhất và trong mức độ cho phép. Để đạt được điều đó, ngoài việc tuân thủ đúng và đầy đủ các yêu cầu hiện hành về môi trường của pháp luật Việt Nam, công ty phải thiết lập một hệ thống quản lý có hiệu lực nhằm kiểm soát các vấn đề về môi trường diễn ra tương thích với các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường. Đào tạo, huấn luyện để mỗi người lao động nhận thức được tại nơi làm việc của mình cần phải kiểm soát những gì để hạn chế thấp nhất yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường…

 

Việc đạt được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đã minh chứng cho sự cam kết của Lãnh đạo PINACO với khách hàng và các bên quan tâm về việc bảo vệ môi trường và thực hành sản xuất Xanh– sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường. Đồng thời hưởng ứng tích cực thông điệp về môi trường của Chính phủ đã nêu ra cho năm 2012 “ Kinh tế xanh – Có vai trò của bạn”

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015