Tổng quan PINACO

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2004 (Mã chứng khoán: PAC). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy., xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia”.

Môi trường & PINACO

Chính sách môi trường

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi cam kết:

1. Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan.

2. Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lí môi trường phù hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

3. Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người.

 

Tổng Giám Đốc