Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Video Clips

PINACO tự hào Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - 25/11/2020

26/11/2020  -   1041
PINACO tự hào Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - 25/11/2020

PINACO 2020 hành trình Thương Hiệu Vững Bền

21/04/2020  -   1498
Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương...

NĂNG LƯỢNG CỦA BA!

29/01/2019  -   4466

Tết Nguyên Đán - PINACO

30/01/2018  -   3157