Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Video Clips

PINACO - 45 NĂM LAN TỎA NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

19/04/2021  -   112
Ngày 19/4/2021 đã đánh dấu một hành trình kế thừa – phát triển – đột phá và vươn tầm thế giới của PINACO. Giá trị của PINACO tạo ra là giá trị bền vững...

PINACO tự hào Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - 25/11/2020

26/11/2020  -   2719
PINACO tự hào Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - 25/11/2020

PINACO 2020 hành trình Thương Hiệu Vững Bền

21/04/2020  -   1976
Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương...

NĂNG LƯỢNG CỦA BA!

29/01/2019  -   4961

Tết Nguyên Đán - PINACO

30/01/2018  -   3590